Conrads & No14 Vinbar

Conrads & No14 Vinbar Conrads & No14 Vinbar

VELKOMMEN

TIL CONRADS CAFÉ I VEJLEKORT OM DEN SMIDTSKE GÅRD

Den smukke gamle bindingsværksgård i Søn­dergade 14 er den eneste af Vejles gamle køb­mandsgårde, som er bevaret.

I slutningen af 1700-tallet slog en ung handels­uddannet mand ved navn Ingvar Smidt sig ned i Vejle. Han var født i Hedensted som søn af Niels Pedersen Smed. Ingvar Smidt startede sine forretninger i den nordlige del af Torvegade, men begyndte snart at lede efter et sted, hvor han kunne bygge en større handelsvirksomhed op i egen købmandsgård.

Et sådant sted fandt han i Søndergade, hvor han den 29. januar 1799 erhvervede sig ejendommen med Matrice 95. Det blev startskuddet for Ingvar Smidts vision om en succesrig købmandsvirksomhed og opbygningen af det, som senere skulle gå hen og blive Den Smidtske Gård.

I løbet af de næste år udbyggede købmands Smidt sin virksomhed, og blev med tiden leve­ringsdygtig i et rigt varieret varesortiment, der sikrede en støt stigende omsætning. Det stadigt større kundegrundlag gjorde det nødvendigt for købmand Smidt at opkøbe naboejendommen, samt at bygge om på det eksisterende. I 1820 fuldførte han sit livsværk med ombygningen til det vi i dag kender som ”Den Smidtske Gård”.

Conrads er opkaldt efter konditor Johan Conrad Nielsen

Johan Conrad Nielsen boede i perioden 1877-83 til leje i Den Smidtske Gård. Konditor Conrad boede i forhuset sammen med konen og 3 pleje­børn, en tjenestepige samt 3 lærlinge.

Til ære for Konditor Conrad og i respekt for Købmand Smidt har vi lovet hinanden altid at håndhæve en leveregel om at producere velsmagende mad af høj kvalitet, der både er en fryd for øjet og ganen.
Oplev det på vores café, vinbar og konditori.VI GØR EN INDSATS MOD MADSPILD OG FOR GENANVENDELSE

I Danmark smider vi årligt over 1 million tons madaffald ud. Heraf kommer 750.000 tons madaffald fra fødevaresektoren, der dækker over detailhandlen, hoteller, restauranter, institutioner og storkøkkener.

Konkrete tiltag:

- tilbyder doggybags til vores gæster

- a la carte i stedet for buffet

- fokuserer på at sælge sæsonvarer

- sorterer og har en genanvendelsesordning for madaffald. 

Det synes VI giver mening.

Nyheder